วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คนรักก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่เราเลือกมา ถ้าไม่ดูแลรักษา
สักวันหนึ่งมันจะจากไปโดยที่เราไม้รู้ตัว