วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คนรักก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่เราเลือกมา ถ้าไม่ดูแลรักษา
สักวันหนึ่งมันจะจากไปโดยที่เราไม้รู้ตัว 

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ในเวลาหนึ่งวันเราได้อะไรกลับไปบ้าง ได้อะไรมากมายแต่คนเราในบางคน ก็กลับไม่ได้อะไรเลย
   ถ้าเรามองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ก็อาจจะรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหน เราก็ต้องไขว่คว้าเอาไว้ เพื่อไม่ให้สิ่งๆ นั้นหลุัดมือไปอย่างเสียเปล่า